W  ramach solidarności z narodem ukraińskim organizujemy, począwszy od dnia 1 marca 2022 zbiórkę niezbędnych  artykułów  pierwszej potrzeby, które mogą być  przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Artykuły nowe; wymienione w załączonym wykazie będą przyjmowane w godzinach od 8.00  - 11.00 w garażu na zapleczu Urzędu Gminy Świecie nad Osą w dniach pracy urzędu.

Punkt zbiórki kontakt:

Jarosław Szpotowicz

  1. 564661954

kom. 535480169

 

Serdecznie dziękujemy strażakom ochotnikom z naszej  gminy za szybką reakcje na apel Komendanta Głównego PSP  i przeprowadzenia zbiórki sprzętu strażackiego  dla strażaków  z Ukrainy  w dniu 27.02.2022  i przekazanie zebranego sprzętu do Komendy Miejskiej  PSP w Grudziądzu.

 

         Wójt Gminy Świecie nad Osą

                  Ireneusz  Stefan

                         Maj

 

Od kilku dni obserwujemy z niepokojem wydarzenia związane  z agresją militarną  Rosji  na niepodległą i suwerenną Ukrainę. Wyrażamy pełną solidarność z narodem ukraińskim w obliczu dramatycznych  i traumatycznych zdarzeń wywołanych nieuzasadnionym atakiem ze strony  Prezydenta Rosji  i jego popleczników. Podziwiamy bohaterski opór narodu ukraińskiego w obronie ojczyzny.

Potępiamy imperialne aspiracje Rosji

                                             Wójt Gminy Świecie nad Osą

                                                     Ireneusz  Stefan

                                                             Maj