BĘDZIE PSZOK NA TERENIE GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Trwają prace przygotowawcze związane z budową kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
W ramach projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świeciu nad Osą do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady.
Planowany termin zakończenia projektu wrzesień 2022 r.

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 103/8

INFORMUJĘ o wyniku I - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Lisnowo
oznaczonej działką nr 103/8 o pow. 0,08 ha

 

Informacja o wyniku przetargu działka nr 432/2

INFORMUJĘ
o wyniku IV- go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą
oznaczonej działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha