KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar po raz pierwszy ogłosiła w lutym 2009 r. I edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, by promować polskie rolnictwo, problematykę związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacać debatę publiczną na temat polskiej wsi.

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W skład Kapituły wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa
i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (przewodniczący Kapituły), dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

DOKUMENTY KONKURSOWE:
Ogłoszenie
Regulamin_konkursu_Polska_Wieś
Karta_zgłoszeniowa

 

 

Grudziądz, dn. 2017.02.02

ZAPROSZENIE

 

K-P ODR w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu oraz Urząd Gminy w Świeciu nad Osą -

zapraszają na szkolenie:

 

Temat : „Nawozy nowej generacji w uprawach rolniczych.

 

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. l O00   w sali GOK Świecie nad Osą.

Szkolenie przeprowadzi: mgr inż. Daniel Skubij - specjalista ds. nawożenia roślin Bardzo proszę o telefoniczne

potwierdzenie przybycia pod numerem tel: 564622582

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2017 roku.

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków do Gminy Świecie nad Osą. Dofinansowanie objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA !Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000 zł za 1 Mg (1 tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Pozostałą kwotę 30 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, Pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Świecie nad Osą.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą w roku bieżącym realizowane.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 10 i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce AZBEST.

 

Załączniki

  azbest_oswiadcz.docx     pobierz
  OGŁOSZENIE azbest 2017.doc     pobierz
  WNIOSEKazbest 2017.doc     pobierz