Zjawisko: Upał/2

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  Dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.07.2019 do godz. 20:00 dnia 29.07.2019

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 20°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 90%

Zjawisko: Burze z gradem/2

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  Dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

 Ważność: od godz. 16:02 dnia 27.07.2019 do godz. 24:00 dnia 27.07.2019

Przebieg: Obserwuje się oraz prognozuje burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h . Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną .

 

W ramach inwestycji zostanie przebudowany budynek Zespołu Szkół i Placówek Nr 1   w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola, które będzie zapewniać  45 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świecie nad Osą.

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 sierpień 2019.

 Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia wynosi 185 045,37 zł.

 Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie w wysokości 156 584,62 zł.