Ogłoszenie konsultacji projektu w sprawie przyjecia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, októrych mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022

  Ogłoszenie konsultacje.pdf 138,56 KB (pdf)   pobierz
  Roczny program wsp�...ządowymi.pdf 803,11 KB (pdf)   pobierz

 

*_Infrastruktura zrealizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji tętni życiem. _*


 W świetlicach Wiejskich w Widlicach, Szarnosiu oraz Mędrzycych odbyły  się warsztaty florystyczne w ramach spotkania  animacyjno-informacyjnego promującego dobre praktyki
 przedsiębiorczości na wsi zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania  "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".  Wzrost aktywności
 społecznej, zwiększenie poziomu integracji społeczności lokalnej i  animacji społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia
 społecznego to są cele rewitalizacji, które dzięki takim zadaniom są  osiągane.

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ I ETAPU DROGI GMINNEJ W BURSZTYNOWIE
03 września 2021 roku podpisaliśmy umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn." Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo od km 0+000 do km 0+985".
Jest już zawarta umowa z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.
Planowane zakończenie zadania 30-11-2021 roku.
Wartość całego zadania 668 043,09 zł z tego 371 823,00 zł stanowi dofinansowanie.