ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MĘDRZYCE I LISNOWO- EDYCJA II

 

 

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

- INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

- GRUPOWY TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- WARSZTAT WIZAŻU Z UDZIAŁEM KOSMETYCZKI, STYLISTKI I FRYZJERA

- DORADZTWO ZAWODOWE

- SZKOLENIA ZAWODOWE

- KURS PRAWA JAZDY

 

Cel projektu: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR - Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z OBSZARU WDRAŻANIA  LSR.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

BIURO PROJEKTU: ŚWIECIE NAD OSĄ 1 (BUDYNEK UG ŚWIECIE NAD OSĄ), POKÓJ NR 3

REKRUTACJA TRWA DO 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

 Dokunenty:

  MĘDRZYCE LISNOWO (2).zip 1,61 MB (zip)   pobierz
  REGULAMIN REKRUTACJI.pdf    

pobierz

 

 

Projekt grantowy „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Szarnoś i Widlice” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:  Osi priorytetowej 11. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.                

   www.lgdvistula.org

 


 


 

 

 

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

- INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

- GRUPOWY TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- WARSZTAT WIZAŻU Z UDZIAŁEM KOSMETYCZKI, STYLISTKI I FRYZJERA

- DORADZTWO ZAWODOWE

- SZKOLENIA ZAWODOWE

- KURS PRAWA JAZDY

 

Cel projektu: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR - Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z OBSZARU WDRAŻANIA  LSR.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

BIURO PROJEKTU: ŚWIECIE NAD OSĄ 1 (BUDYNEK UG ŚWIECIE NAD OSĄ), POKÓJ NR 3

REKRUTACJA TRWA DO 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

  REGULAMIN REKRUTACJ...I WIDLICE.pdf469,66 KB (PDF)    pobierz

Dokumenty:

  widlice szarnos.zip 826,01 KB (zip)   pobierz

 

 

Projekt grantowy „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Szarnoś i Widlice” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:  Osi priorytetowej 11. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.                

   www.lgdvistula.org


 


ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CENTRUM _*

*_EDUKACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWEGO_*

*_W SZARNOSIU_*

*__*

Zakończona została inwestycja pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno-kulturalno-sportowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie Projektu zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".

Zadanie zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.