Świecie Nad Osą 19.07.2023r.

 

                                                                            OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Świecie Nad Osą , z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.

Szacowanie szkód zaistniałych w wyniku suszy jak miało to miejsce od 2020r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem strony internetowej  https://aplikacje.gov.pl/app/susza , i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, aplikacja ma zacząć działać około 20 lipca 2023r.

Producent rolny jeżeli będzie chciał zgłosić szkodę  ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.

Zgłaszanie szkody jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.

Jeżeli producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała komisja Gminna powołana przez Wojewodę po wcześniejszym zgłoszeniu szkody przez aplikację , wówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Świecie Nad Osą w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.

W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.

Urząd Gminy Świecie Nad Osą wystąpił do Wojewody o utworzenie komisji Gminnej podając skład i liczbę członków.

Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację. Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Gminy Świecie Nad Osą w godzinach pracy Urzędu, o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

/-/ Wójt Gminy

Ireneusz Maj

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego
w budynku nr 24 w Szarnosiu, stanowiącego własność Gminy
Świecie nad Osą    

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
 przenaczonej pod teren zabudowy usługowej oznaczone działkami nr 41/2 i 42/2 położonych w
miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, powiat
grudziądzki   

 

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.

 

Załączniki