Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" działająca na terenie naszej gminy organizuje szkolenia dla osób, które są zainteresowane założeniem własnej działalności i poznaniem zasad jej prowadzenia.

Zapisz się na szkolenie ABC małej firmy i zdobądź wiedzę.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej www.lgdvistula.org w zakładce Aktualności  lub po kliknięciu _tutaj:_

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/292-abc-malej-firmy-szkolenie-z-zakresu-prowadzenia-wlasnej-dzialalanosci-gospodarczej

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI i dowiedz się czy możesz wziąć udział w tym szkoleniu - pobierz ZASADY

ZAPISZ SIĘ - pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub zadzwoń do Biura LGD i zapisz się telefonicznie

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo!

 

Zbliżają się wakacje.

Fundacja „Szansa dla gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem wypoczynku letniego:

Ośrodek SAWA w Stegnie ul. Wczasowa 6 w terminie od 03.07.2018r. Do 13.07.2018 r. (tj. 11 dni – 10 noclegów) koszt 450,00 zł dofinansowanie KRUS, spoza 1.150,00 zł.

Zapraszamy do udziału dzieci do 16 lat (najstarszy 2002 rocznik).

W koloniach mogą uczestniczyć dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i płacą 450,00 zł, niezbędne będzie też zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku, proszone są o telefoniczny kontakt do 04.06.2018 r. z dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie Panią Hanną Szumotalską, tel. 530 44 33 73.

 

 

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
  • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

 

UWAGA

Kasa informuje, że w związku z wprowadzeniem nowej umowy o pomocy przy zbiorach wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w związku z zawarciem takiej umowy właściwe są organy podatkowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858).

Ulotka - informacja o obejmowaniu ubezpieczeniami pomocnika rolnika

Initiates file downloadZałącznik do ulotki - schemat procedury zgłaszania

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy