Z przyjemnością informujemy, że Gmina Świecie nad Osą jest na liście rankingowej gmin, które otrzymają dotację z UE, w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

Planowana wartość inwestycji wynosi 1 337 664,68 zł, w tym kwota dofinansowania: 851 156,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.12.2017 r.

Informujemy, że Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w miejscowości Lisnowo.

 

W 2019 roku teren w miejscowości Lisnowo zamieni się w centrum w ramach którego powstaną obiekty infrastruktury kulturalno – sportowej: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altany z ławostołami i grillem, stoły do gry w tenisa oraz do gier planszowych, boisko do gry w siatkówkę. Obszar zostanie zagospodarowany zielenią oraz oświetlony lampami solarnymi.

 

Zadanie pn. Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w miejscowości Lisnowo jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 348 647,53 zł, w tym wartość dofinansowania: 296 350,40 zł.

 

 

Od października trwają prace związane z realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą.

Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
nad Osą, Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą.

Obecnie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą wykonano już ponad 90% zaplanowanych prac. Została wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna, przeprowadzono prace termomodernizacyjne dachu i ścian zewnętrznych, wymieniono instalację elektryczną, oświetleniową oraz c.o. zainstalowano pompę ciepła, a także instalację fotowoltaiczną.

Równocześnie trwają prace związane z wymianą konstrukcji dachu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W grudniu br. rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy powiązane z generalnym remontem obiektu. Obecnie trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 7 006 469,27 zł.

Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.    

Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 997 400,92 zł.