POSTANOWIENIE NR 69/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU II
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Świecie nad Osą na stałe obwody głosowania
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., póz. 344 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j.Dz. U. z 2021 r., póz. 2213)
 
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu,
stanowiącego własność Gminy Świecie nad Osą
 
Załączniki
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., póz. 344) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Linowo,
gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
 
 Załączniki
 
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., póz. 344) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j.Dz.U. z 2021 r., póz. 2213)
 
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych, oznaczonych działkami
nr 141/3 i 142/4 położonych w miejscowości Świecie nad Osą,
gmina Świecie nad Osą, powiat grudziądzki