Ogłoszenie o konkursach dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org, zakładka KONKURSY, zakładka: Aktywizacja społeczna, społeczno-zawodowa.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

*Termin na składanie wniosków: 29 maj -11 czerwiec. *

Prosimy o pomoc w promocji ogłoszonych konkursów:

- zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin:

*/"Stowarzyszenie /**/Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie /**/na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru /**/_aktywnej integracji o charakterze środowiskowym_/*/*, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - czytaj więcej" *-/informacje publikujemy na stronach www do 15 maja, tj. do środy.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo              Znalezione obrazy dla zapytania kujaw pomorze logo                  Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo

Trwają prace związane z Budową Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś.

 

Zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym   i socjalnym oraz z infrastrukturą  towarzyszącą w miejscowości Szarnoś" jest realizowane                   w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizowanego zadania jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie miejsca integracji społecznej poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś.

 

Wartość dofinansowania wynosi 499 582,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac - lipiec 2019

 

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą. Obecnie trwają prace w budynku Urzędu Gminy Świecie nad Osą oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, a także rozpoczęto prace na budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1    w Świeciu nad Osą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.