Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia!!!

 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STRZELANINY

-  jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozległy się strzały, uciekaj z miejsca zagrożonego
- nie ratuj rzeczy osobistych i nie staraj się za wszelką cenę pomagać innym
-  biegnij pochylony, obserwuj teren i myśl którędy możesz się wydostać z miejsca zagrożonego
-  jeżeli nie możesz uciekać, szukaj naturalnych osłon które ochronią Cię przed pociskami np. grubych ścian, murków, krawężników czy drzew- połóż się na ziemi osłoń rękami głowę, nie ruszaj się do końca strzelaniny, w miarę możliwości obserwuj otoczenie, czekaj na działanie Policji
-  jeżeli chowasz się za samochodem, jako zasłonę wykorzystaj miejsce ulokowania silnika
-  jeżeli nie możesz wydostać się z budynku, a napastnik Ciebie nie zauważył, ukryj się w jakimś pomieszczeniu:

·         zachowaj ciszę
·         zabarykaduj drzwi, ciężkimi przedmiotami np. szafka, biurko, stół
·         wyłącz źródła dźwięku i światła np. telewizor, radio, oświetlenie
·         wycisz telefon
·         schowaj się w ciemnym rogu pomieszczenia lub za meblami
·         jeżeli w pomieszczeniu do którego wszedłeś są jakieś osoby, kieruj nimi wydając polecenia wykonania powyższych czynności, poleć im w miarę możliwości rozproszyć się i ukryć za meblami w pomieszczeniu
·         słuchaj odgłosów z zewnątrz
·         bez względu na to co się dzieje zachowuj bezwzględną ciszę, nie wychodź z pomieszczenia czekaj na przybycie służb ratowniczych
·         jeżeli jesteś bezpieczny ukryty w pomieszczeniu dzwoń na numer alarmowy, rozmawiaj cicho z operatorem i nasłuchuj odgłosów z otoczenia, przekaż:
 
-   co i gdzie się wydarzyło
-  lokalizację sprawcy i kierunek poruszania
-   liczbę sprawców, ich opis i uzbrojenie
-   podaj liczbę poszkodowanych
-   odpowiadaj na pytania operatora
-     jeżeli nie możesz rozmawiać pozostaw aktywne połączenie i pozwól słuchać operatorowi
-  jeżeli nie masz możliwości uciekać lub ukryć się, a sprawca którego celem jest zabicie jak największej liczby osób zmierza w Twoim kierunku i znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – podejmij walkę z napastnikiem:

·         PAMIĘTAJ!- walczysz o swoje życie
·         wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj się na moment odwrócić uwagę napastnika
·         musisz zaatakować z pełną determinacją i maksymalną agresją
·         do walki możesz wykorzystać przedmioty które masz w pobliżu: krzesło, nożyczki, długopis, szkło, dezodorant w sprayu
·         walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wołaj pomocy - inne ukryte osoby mogą udzielić ci wsparcia
-  po zakończeniu strzelaniny i uwolnieniu będziesz przesłuchiwany przez Policję dlatego czekaj cierpliwie na zakończenie czynności

JEŻELI STAŁEŚ SIĘ ZAKŁADNIKIEM RÓB, CO CI KAŻĄ. NIE GRAJ BOHATERA I NIE STAWIAJ OPORU NIE DYSKUTUJ Z NAPASTNIKAMI, NIE BUNTUJ SIĘ - TO MOŻE TYLKO POGORSZYĆ SYTUACJĘ. TWOIM CELEM POWINNO BYĆ PRZETRWANIE CZEKAJ NA AKCJĘ WYSPECJALIZOWANEJ JEDNOSTKI RATOWNICZEJ

-  nie uciekaj, jeżeli to możliwe, połóż się na ziemi, wykorzystaj naturalne osłony (np. ściana, schody, meble), rękami chroń głowę, staraj się zachować spokój
-  jeżeli masz możliwość nie kładź się na ciągach komunikacyjnych lub pod oknami
-  unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z napastnikiem – może to wzbudzić jego agresję
-  nie odwracaj się tyłem do napastnika
-  wykonuj polecenia napastników, jeżeli oczekują od ciebie odpowiedzi, udziel jej po dłuższym namyśle- unikaj dyskutowania, częstego zadawania pytań, gwałtownych ruchów, obraźliwych zwrotów
-  zawsze pytaj napastników o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otwarcia torby itp.,
-  na żądanie napastników oddaj im wszystkie przedmioty osobiste
-  nie zwracaj na siebie uwagi napastników
-  pozbądź się niepostrzeżenie oznaki pozycji zawodowej – jej identyfikacja może spowodować agresję napastników
-  stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastników wody, posiłku, opatrunku, możliwości skorzystania z toalety, udzielenia pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne
-  stawiaj sobie przyszłe cele (co będziesz robił po uwolnieniu?) - umacnia to wolę przeżycia,
-  staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie
-  staraj się dbać o higienę osobistą
-  stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do współwięźniów – wśród nich może znajdować się ukryty napastnik
-  nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i słabych punktów – kontroluj swoje reakcje i wypowiedzi
-  staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – twoje zeznania mogą pomóc Policji w dalszych działaniach
-  bądź świadom, że przy wydłużającym się czasie uwięzienia, u ciebie lub u współwięźniów może obudzić się „syndrom sztokholmski” (sympatyzowanie z prześladowcami, chęć pomagania im)
-  nie blokuj drogi ucieczki napastników
 
JEŻELI ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY W WYNIKU NEGOCJACJI LUB UDAŁO CI SIĘ UCIEC STARAJ SIĘ PRZEKAZAĆ POLICJI JAK NAJWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT

-  napastników (liczba, opis wyglądu, broń i wyposażenie, zachowanie, charakterystyczne cechy)
-  obiektu oraz miejsca przetrzymywania zakładników
-  zakładników (liczba, stan zdrowia, charakterystyczne cechy, itp.)
-  innych elementów mogących zagrażać zakładnikom lub interweniującym policjantom
 
JEŻELI ZNALAZŁEŚ SIĘ W CENTRUM LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU AKCJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ
 

PAMIĘTAJ! Akcja służb ratowniczych zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, towarzyszą jej krzyki, wybuchy, strzały
-  nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – policjanci mogą uznać Cię za napastnika
-  połóż się za najbliższym ukryciem, trzymając ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy
-  nie próbuj pomagać, nie atakuj napastników
-  słuchaj i wykonuj polecenia i instrukcje dawane przez policjantów – bądź świadom, że będą to działania gwałtowne, wykluczające jakiekolwiek namiastki sprzeciwu – nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub próbą dyskusji
-  nie dotykaj, nie podnoś przedmiotów pozostawionych przez napastników lub policjantów
-  nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących
-  po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opuść je jak najszybciej, nie zatrzymując się np. w celu zabrania rzeczy osobistych lub załatwienia potrzeby fizjologicznej
-  w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, odpowiadaj na pytania osoby prowadzącej przesłuchanie (przedstaw się i opowiedz, jak znalazłeś się w miejscu zamachu) – bądź świadom, że do chwili potwierdzenia twojej tożsamości i wykluczenia udziału w grupie napastników, będziesz traktowany jak przestępca
 
JEŻELI W WYNIKU POMYŁKI LUB DYNAMICZNYCH ZDARZEŃ STAŁEŚ SIĘ PRZYPADKOWYM „CELEM” AKCJI POLICYJNEJ
-  nie stawiaj oporu - opór spowoduje zwiększenie gwałtowności działań, a policjanci będą traktowali cię jak napastnika
-  wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez interweniujących policjantów
-  nie próbuj wyjaśniać sprawy, zadawać pytań czy dyskutować podczas akcji policyjnej - będziesz mógł wszystko wyjaśnić po zakończeniu działań


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STRZELANINY!
JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W UKRYCIU!

zagrozenie_terrorystyczne_2 (833kB) pdf

 

W dniu 17.04.2016 roku  na boisku w Świeciu nad Osą odbył się Turniej Piątek Piłkarskich. W turnieju startowało 8 drużyn i po zaciętych meczach  wygrała drużyna  MŁODE TARPNO z Grudziądza. Nagrody i puchar  ufundował Gminny Ośrodek Kultury  a wręczył Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Malicki.

Dnia 17.04.2016 roku w hali sportowej MOSIR Nowe Miasto Lubawskie odbył się  turniej siatkówki dla dorosłych o "Puchar Wiosny" . Celem turnieju była popularyzacja  siatkówki jako  atrakcyjnej formy spędzania   czasu wolnego na sportowo. W turnieju startowało 5 drużyn z: Lubawy, Świecie nad Osą,  Pokrzydowo, Brodnicy, Nowe Miasto Lubawskie. Drużyny grały systemem "każdy z każdym" . Były puchary , medale, dyplomy, nagrody.  Nagrody ufundowała Lokalna Grupa Działania " Ziemia Lubawska".  Siatkarskie potyczki łączyły się  w sportowej atmosferze , zgodnie  z zasadami "fair play" w towarzystwie gorącego dopingu Kibiców.

 

Wyniki turnieju siatkówki o "Puchar Wiosny "

I miejsce - "Przypadkowi'  Brodnica

II miejsce - "Molten" Świecie nad Osą

III miejsce  "Contract" Lubawa 

IV miejsce "Znajomi" Pokrzydowo

V miejsce  MUKS "Olimpia" Nowe Miasto Lubawski