A co na budowie…

Cały czas trwają prace związane z przedsięwzięciem pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Już widać zarys poszczególnych elementów inwestycji, która stworzy piękną spójną przestrzeń.

Zadanie realizuje Konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.J.  Matczyński, Kosiński z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz (Lider) i Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp.J. Marek Matczyński i Wspólnik przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Marek Matczyński i Wspólnik ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie dofinansowywane jest środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 

 

TRYGORT - Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych - wizyta studyjna

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis" serdecznie zaprasza liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „TRYGORT –  lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele  w województwie warmińsko-mazurskim”.

 Aktywne, silne, pomysłowe, wykorzystujące istniejący potencjał i zasoby
lokalne społeczeństwo !!!

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich.Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Vistula - Terra Culmensis”  tj. obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji::

  • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
  • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Vistula”,
  • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Vistula) działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa
Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

  • osobiście w Biurze LGD – Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
  • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej.

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji: pobierz REGULAMIN 

 

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy