URZĄD GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ

W DNIU 15.05.2024 r.

BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH

OD 700 DO 1300

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 42/2024 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ Z DNIA 14 MAJA 2024 r.

UWAGA! UTRUDNIENIA DROGOWE NA DRODZE GMINNEJ NR 041507C W MIEJSCOWOŚCIACH BURSZTYNOWO I BIAŁOBŁOTY

 

Szanowni mieszkańcy w dniu 14 maja 2024 roku nastąpi rozpoczęcie robót bitumicznych na planowanym do przebudowy odcinku drogi w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty.  Roboty zostaną rozpoczęte od końca kilometraża tj. od przejazdu kolejowego w stronę skrzyżowania w miejscowości Białobłoty, następnie od skrzyżowania w stronę miejscowości Bursztynowo. Zakładane prace będą odbywały się w dniach 14-16 maj.

Powstaną utrudnienia w ruchu, w związku z prowadzeniem prac na całej szerokości jezdni i jej odcinkowym zamknięciu.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze w trakcie wykonywanych robót drogowych.

 

Zadanie dofinansowywane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wójt Gminy Świecie nad Osą podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat