Grupa nieformalna „Kreatywni” działająca pod opieką

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo

informuje o rozpoczęciu projektu

  

,,Od podstaw do robota – warsztaty z mechatroniki dla dzieci w wieku 11-14 lat z miejscowości Linowo”

Projekt realizowany od 4 kwietnia 2016 do 24 czerwca 2016

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie.

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia, na których uczestnicy:

przyswoją zagadnienia z informatyki, algorytmiki, elektroniki i mechaniki,

poznają środowisko programowania,

skonstruują i zaprogramują roboty,

oraz

pokaz robotów w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego.

Nabór wniosków w związku z wymarznięciami

 
W związku z wystąpieniem szkód wywołanych wymarznięciem oziminy informujemy, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
            Zainteresowani rolnicy, u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania powinni dokonać pisemnych zgłoszeń do dnia 31 marca 2016 r. celem oszacowania strat przez Komisję (po oficjalnym powołaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego).
              Komisja oszacuje straty na pisemny wniosek rolnika, który można pobrać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 10. Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do komisji w biurze nr 10 Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.

Wniosek w związku z wymarznięciami (83kB) word

I N F O R M A C J A 
 

 

        Urząd Gminy w Świeciu nad Osą informuje,
że do dnia 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski na planowane w 2016 roku zadrzewianie własnych terenów.
       Wniosek powinien zawierać:
·      oznaczenie właściciela nieruchomości,
·      numer działki,
·   formę zadrzewiania np. przyzagrodowe, nadwodne, pasy ochronne, żywopłotowe czy uzupełnianie zadrzewień istniejących.
      Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczeniem granic nieruchomości i planowanym zadrzewieniem.