URZĄD GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW .

 

Jednocześnie informujemy, iż zbieranie odpadów niezgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Świecie nad Osą  skutkuje naliczaniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.