ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU

Przedszkole Gminne w Świeciu nad Osą zaprasza przyszłych przedszkolaków (z rodzicami) do wspólnych i swobodnych zabaw z rówieśnikami w dniach 12-13.06.2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:00.

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, ze zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3.258 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

W dniu 5.05.2017.r.  został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem „Utrwalone w Pamięci”, który miał na celu podzielenie się wspomnieniami związanymi z historią naszej gminy, z kultywowanymi zwyczajami oraz z historią ludzi, którzy tu mieszkali bądź mieszkają. Nagrodzona została Pani Bożena Mosiołek, która przygotowała piękną pracę w formie kartki z pamiętnika. Dziękujemy Pani Bożenie za wiele ciekawych informacji oraz fotografii dotyczących naszej gminy.
Jeszcze raz gratulujemy.