Ogłoszenie - prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, iż w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Świecie nad Osą wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz na stronie internetowej https://www.swiecienadosa.pl/

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć Urzędu Gminy Świecie nad Osą w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:30 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 

Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. Wybory to święto demokracji, dlatego by zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

 

  • "Bitwa o remizy", to program który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

  •  
  • Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln zł na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców i o  tym, co powstanie dzięki tym środkom, zdecydują mieszkańcy danej gminy.

  •  
  • Na dodatkowe środki mogą liczyć wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

  •  
  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
     
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

To ogromny zastrzyk dla tych organizacji pozarządowych. Myślę, że nie jeden klub i nie jedno KGW cieszy się z takich możliwości. Mam nadzieje, że spowoduje to, że mieszkańcy naszej gminy Świecie nad Osą, , zmobilizują się i wykażą dodatkowe zaangażowanie, dzięki czemu będą miały szansę na otrzymanie tych środków

 

Rozkład jazdy bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów Sejm, Senat 15.10.2023. Stosownie do zapisów art.37e §1 i 2 oraz 37f 1ustawy Kodeksu Wyborczego.

Kurs I

Obwód głosowania nr 8.  Szarnoś i nr 2 Lisnowo

8:05 Karolewo (Bielik); 8:07 Karolewo I (Droszczak); 8:10 Karolewo III (Deuter) ; 8:13 Karolewo (Skrzyżowanie)  - Szkoła Lisnowo następnie Świetlica Szarnoś.

Obwód głosowania nr 5 Mędrzyce

8:35 Lisnówko (Chabros); 8:40 Lisnówko I (Niklewski); 8:43 Lisnówko (Wieś); 8:45 Mędrzyce I ;  Świetlica Mędrzyce

Obwód głosowania nr 6 Partęczyny

9:30 Partęczyny (Szkoła); 9:32 Partęczyny III (Klonowski); 9:35 Partęczyny (Skrzyżowanie); 9:37 Partęczyny II(Zięba); 9:40 Partęczyny VI (Krysiewicz); 9:42 Partęczyny V (Jasińska) 9:44 Partęczyny IV( Jasiński); 9:45 Partęczyny (Giżycka)- Świetlica Partęczyny

Obwód głosowania nr 3 Świecie nad Osą

10:20 Rychnowo(Gil); 10:21 Rychnowo (Wioska); 10:23 Rychnowo( Wiśniewski, Szczecki); 10:25 Dębniaki( Piasta) – GOPS Świecie nad Osą.

10:45 Głodowo(Żuraw) – GOPS Świecie nad Osą.

Obwód głosowania nr 4 Bursztynowo

11:10 N. Młyn; 11:13 Kitnówko; 11:15 Białobłoty I(Czaczkowski); 11:17 Białobłoty(Skrzyżowanie); 11:20 Białobłoty Wyb.(Czyżykowski), 11:22 Białobłoty II (Jedamski); 11:25 Białobłoty III (Piasta) – Szkoła Bursztynowo

11:40 Bursztynowo( Skrzyżowanie - Tarkowska); 11:45 Skrzyżowanie (Bałdyga); 11:48 St. Ruda I (Jedamski); 11:50 Bursztynowo I (Łata) – Szkoła Bursztynowo.

Obwód głosowania nr 1 Linowo   

12:15 Linowo PKP; 12:20 Linowo (Skrzyżowanie – Łyko); 12:22 Linowo (Brodzińska); 12:25 Linowo (Jagielski); 12:30 Linowo (Linodrób) – Szkoła Linowo.

 

 

Kurs II

Obwód głosowania nr 8.  Szarnoś

13:15 Karolewo (Bielik); 13:17 Karolewo I (Droszczak); 13:20 Karolewo III (Deuter) ; 13:23 Karolewo (Skrzyżowanie)  - Szkoła Lisnowo następnie Świetlica Szarnoś.

Obwód głosowania nr 5 Mędrzyce

13:50 Lisnówko (Chabros); 13:55 Lisnówko I (Niklewski); 13:58 Lisnówko (Wieś); 14:00 Mędrzyce I ;  Świetlica Mędrzyce

Obwód głosowania nr 6 Partęczyny

14:45 Partęczyny (Szkoła); 14:48 Partęczyny III (Klonowski); 14:50 Partęczyny (Skrzyżowanie); 14:53 Partęczyny II(Zięba); 14:55 Partęczyny VI (Krysiewicz); 14:57 Partęczyny V (Jasińska) 14:59 Partęczyny IV( Jasiński); 15:01 Partęczyny (Giżycka)- Świetlica Partęczyny

Obwód głosowania nr 3 Świecie nad Osą

15:35 Rychnowo(Gil); 15:36 Rychnowo (Wioska); 15:38 Rychnowo( Wiśniewski, Szczecki); 15:40 Dębniaki( Piasta) – GOPS Świecie nad Osą.

16:00 Głodowo(Żuraw) – GOPS Świecie nad Osą.

Obwód głosowania nr 4 Bursztynowo

16:20 N. Młyn; 16:22 Kitnówko; 16:25 Białobłoty I(Czaczkowski); 16:27 Białobłoty(Skrzyżowanie); 16:30 Białobłoty Wyb.(Czyżykowski), 16:32 Białobłoty II (Jedamski); 16:35 Białobłoty III (Piasta) – Szkoła Bursztynowo

16:50 Bursztynowo( Skrzyżowanie - Tarkowska); 16:55 Skrzyżowanie (Bałdyga); 16:58 St. Ruda I (Jedamski); 17:00 Bursztynowo I (Łata) – Szkoła Bursztynowo.

Obwód głosowania nr 1 Linowo   

17:20 Linowo PKP; 17:25 Linowo (Skrzyżowanie – Łyko); 17:27 Linowo (Brodzińska); 17:30 Linowo (Jagielski); 17:35 Linowo (Linodrób) – Szkoła Linowo.