KOMUNIKAT
MIESZKAŃCY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Od 1 września 2022 r. zostają uruchomione nowe linie gminnego transportu publicznego:
1) linia G-I-Świecie nad Osą-Szarnoś-Karolewo-Lisnowo-Widlice-Mędrzyce-Partęczyny-Świecie nad Osą
2) linia G-II -Świecie nad Osą-Kitnówko-Białobłoty-Bursztynowo-Blizno-Blizienko-Rywałd-Stara Ruda-Bursztynowo-Świecie nad Osą
3) linia G-III-Świecie nad Osą-Rychnowo-Linowo-Rychnowo-Świecie nad Osą
Ceny biletów obowiązujące na liniach:
1) 2,00 zł bilet normalny jednorazowy
2) 76,00 zł bilet miesięczny na linii G-I
3) 77,00 zł bilet miesięczny na linii G-II
4) 30,00 zł bilet miesięczny na linii G-III
Zapraszamy na stronę internetową: www.swiecienadosa.pl na której znajdują się obowiązujące rozkłady jazdy.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „28. Świecie nad Osą 29. Świecie P01 34,90 nad P22 858 6 37,80 1136 904 kilometrów poszczególnym kursie Razem kilometrów dziennie 1130 1700 858 28,00 1136 8,50 8,50 706 904 Droga powiatowa nr 1410C 4,50 21,50 106,80 1130 4,50 31,30 Kursuje: nauki szkolnej od poniedziałku piątku; -codziennie wyłączeniem sobóti niedziel, ustawowo wolnych oraz V; kursuje miesiącu grudniu w dniach: 12, 30. 12; Droga powiatowa nr 1407C 8,50 8,50 19,00”
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „LINIA KOMUNIKACYJNA I.p. G-III: ŚWIECIE NAD OSĄ- RYCHNOWO LINOWO ŚWIECIE NAD OSĄ Nazwa przystanku 1. Świecie nad Osą godzina npzelpo godzina odjazdu godzina odjazdu 820 o 2. Uwagi Rychnowo 3. 822 Rychnowo Droga powiatowa nr 1407 c 1132 4. 825 Linowo Straż 1135 Droga powiatowa nr 1407 c 830 5. 835 1140 Rychnowo| Droga powiatowa nr 1407 1145 6. 837 Rychnowo Droga powiatowa nr 1042 7. 1147 840 Świecie nad Osą Droga powiatowa nr 1407 c 1150 845 Droga powiatowa nr 1407 c 1155 Droga powiatowa nr 1407 c”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
 
 

INFORMACJA !!!!

 

Dla pasażerów a przede wszystkim dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu, przy ul. Lipowej 33 przypominamy, że istnieje możliwość korzystania
z połączenia linią powiatową P4. Przesiadka odbywa się przy ul. Rapackiego/Intermarche
na podstawie już posiadanego biletu miesięcznego z innej linii komunikacji powiatowej.

Autobus linii powiatowej P4 odjeżdża w kierunku ZSR przy ul. Lipowej 33 o godz. 7.40.

 

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości połączenia.

KMPUTERY TRAFIŁY DO DZIECI

 

Gmina Świecie nad Osą w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” przekazała dzieciom z terenu naszej gminy w formie darowizny 224 laptopy marki HP 255 G8 5N3LEA z systemem operacyjnym Windows 11  o łącznej wartości 482 160,00 zł brutto.

 

Celem  Programu było wyeliminowanie problemu jakim jest deficyt sprzętu komputerowego  na terenach, w których  funkcjonowały niegdyś PPGR.

 

Wszystkim  obdarowanym  życzymy bezproblemowego używania sprzętu i wspaniałych wyników w nauce. Jest to pomoc bardzo potrzebna w rozwoju cyfrowym  dzieci.