Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

BURSZTYNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

25

 

 

26

 

 

26

 

 

25

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

BIAŁOBŁOTY, KITNÓWKO, NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LIS

TOPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

 

22

 

 

24

 

 

30

 

 

29

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

 ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

18

 

 

19

 

 

19

 

 

18

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LINOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

25

22

22

19

17

14

12

9

6

4

15

13

SZKŁO

 

15

 

 

17

 

 

23

 

 

22

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO-ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

12

9

9

13

11

8

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

 

8

 

 

11

 

 

9

 

 

15

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ

 ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

11

 

 

12

 

 

12

 

 

11

 

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13

,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

ŚWIECIE NAD OSĄ

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRUDZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

4

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA

SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

MĘDRZYCE , WIDLICE

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹ

DZIER

NIK

LIST

OPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

 

1

 

 

10

 

 

2

 

 

8

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    pobierz

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

             Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne będzie odbierać tak jak dotychczas Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie, który został wyłoniony w drodze przetargu.

Informujemy również, że od 1 lipca 2017 roku, zmienia się sposób segregacji na terenie gminy Świecie nad Osą polegający na dodatkowym wysegregowaniu papieru i tektury. Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych                                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przedmiotowe rozporządzenie nałożyło również obowiązek zbierania poszczególnych frakcji w pojemnikach o odpowiednich kolorach i oznaczeniach w związku z czym zostaną wymienione pojemniki.  

PAMIETAJ!

od 1 lipca 2017 roku należy segregować następujące frakcje odpadów:

  • odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
  • odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
  • odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”,
  • pozostałości po wysegregowaniu powyższych odpadów zbiera się w pojemnikach koloru „CZARNEGO", oznaczonych napisem "odpady zmieszane"

 

 

 

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            www.wiazarm.pl , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA ROK 2017

GMINA  ŚWIECIE NAD OSĄ

ŚWIECIE NAD OSĄ , MĘDRZYCE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

21

 

 

20

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

7

4

8

6

3

8

SZKŁO

 

24

 

 

23

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

WIDLICE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

BURSZTYNOWO , BIAŁOBŁOTY , KITNÓWKO , NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

14

11

15

13

10

15

SZKŁO

 

25

 

 

24

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA KOŚCIOŁA

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

 

18

 

 

17

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA SZKOŁY

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 23 lipca 2016 roku obowiązuje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016 roku.


deklaracja (2269kB) pdf


URZĄD GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW .

 

Jednocześnie informujemy, iż zbieranie odpadów niezgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Świecie nad Osą  skutkuje naliczaniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

Informuję, że w dniu 28 września 2016 roku od godz. 7:00 na terenie sołectw Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Szarnoś, Kitnówko, Nowy Młyn, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Świecie nad Osą, Widlice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon.         

         Sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe nie mogą być zdekompletowane, opony tylko od samochodów osobowych pozbawione zanieczyszczeń.
 

         Odpady będą odebrane nieodpłatnie przez Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie.
Obowiązkiem właściciela jest wystawienie odpadów do najbliższej drogi publicznej, asfaltowej do godziny 7:00 rano.
INFORMACJA: 52 332 65 34, 504-937-665  (Wiązar)