Obrona Cywilna

 

Serdecznie witam Państwa 
na stronie Obrony Cywilnej, 
Spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

A: Informacje w przypadku zagrożenia terrorystyczego:

 

PDF 1

PDF 2

 

Zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności  gminy w sytuacji klęski żywiołowej wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Mimo wzrastającego poziomu zabezpieczeń człowiek nadal nie jest w stanie dokładnie przewidzieć rodzaju i rozmiaru wystąpienia potencjalnej klęski żywiołowej. Rozwój technologii sprawił, że dysponujemy wiedzą i środkami pozwalającymi przewidywać wystąpienie zagrożenia i jego potencjalne następstwa, z pewnym zastrzeżeniem,
co do miejsca oraz skali kataklizmów. To z kolei oznacza, że możemy podjąć działania
(reagowanie) zmierzające do ograniczania sytuacji wywołujących kryzys
oraz minimalizowania (zmniejszania) jego skutków - zwłaszcza poprzez szeroko pojętą edukację i uświadamianie ludności w temacie zagrożeń. Warto w tym miejscu podkreślić,
że niepożądanych dla człowieka skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej nie da się w pełni wyeliminować. Jeszcze bardziej zgubne jest bagatelizowanie skutków potencjalnych katastrof, co z kolei prowadzi do niepotrzebnych strat i ludzkich tragedii.

Zapraszam do odwiedzenia zakładek traktujących o zarządzaniu kryzysowym, problematyce obronnej, obrony cywilnej, powszechnej samoobrony ludności.

 Tą stronę traktuję jako swoistą formę komunikowania się z Państwem, przekazywania najważniejszych informacji bieżących, komunikatów, ostrzeżeń i zaleceń.