Elementy wykorzystywane do aktualizacji
Planu zaopatrzenia (...)

Opracowanie w załączeniu.

  ELEMENTY WYKORZYSTYWANE DO AKTUALIZACJI PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ     pobierz