Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo”
trwających od 8 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 62/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2017 r.

 

 1. Podmiot konsultacji:

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy gminy.

 1. Cel konsultacji:

Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców gminy, w szczególności mieszkańców miejscowości Lisnowo, na temat propozycji zagospodarowania działki nr 197, obręb geodezyjny Lisnowo, na potrzeby stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku.

 

 1. Organizacja i przebieg:

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo” przeprowadzono w terminie
od 8 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.. Materiały, tj. projekt planu zagospodarowania działki oraz formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (www.swiecienadosa.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą. Wypełniony formularz konsultacji można było przekazać bezpośrednio do Urzędu Gminy Świecie nad Osą w pok. Nr 1, e-mailem lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy.

 

W trakcie konsultacji przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

 • Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji. Wypełniony formularz będzie można dostarczyć:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy Świecie nad Osą w sekretariacie, pok. Nr 1;
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., polinska@swiecienadosa.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą
 • Spotkanie konsultacyjne:
 • Lisnowo: świetlica wiejska, 08.06.2017 r., godz. 17.00.

 

Spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Świecie
nad Osą.

 

Spotkanie przebiegło w następujących ramach:

 • Powitanie uczestników,
 • Przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo”,
 • Dyskusja oraz zbieranie uwag.
 • Zakończenie spotkania.

 

Najważniejszą częścią spotkania było zaprezentowanie i przedyskutowanie propozycji zagospodarowania działki nr 197 w miejscowości Lisnowo na centrum rekreacyjno – wypoczynkowe. Po przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu przeprowadzone zostały rozmowy i dyskusje na temat ewentualnych zmian. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zgłaszania uwag do konsultowanych dokumentów oraz zadawania pytań.

 

 1. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach:

W spotkaniu wzięło udział 15 osób (w tym dwóch radnych z miejscowości Lisnowo, sołtys Lisnowa, sołtys Linowa) oraz Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. Opinia Komitetu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą:

W związku z tym, iż zadanie pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego
w miejscowości Lisnowo” zlokalizowane jest w obszarze rewitalizacji, projekt koncepcji zagospodarowania terenu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą. W dniu 6 lipca br. Komitet Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo” za uwagami.

 

 1. Podsumowanie przebiegu konsultacji:

W trakcie konsultacji społecznych trwających od 08.06.2017 r. do 10.07.2017 r. zgłoszono
3 uwagi ustne. Pierwsza uwaga została zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 08.06.2017 r. Dwie kolejne uwagi zostały zgłoszone podczas posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą. Dwie uwagi zostały uwzględnione.

 

 1. Zgłoszone uwagi:

Poniższa tabela zawiera listę zgłoszonych uwag wraz z informacją o ich uwzględnieniu.

 

 

Lp.

Zakres proponowanej uwagi

Treść proponowanej uwagi

 

Uzasadnienie

 

Rozstrzygnięcie

1.

Miejsce do grillowania

Zamiana ławostołów z zadaszeniem
na altany drewniane
z ławostołami

Większa wytrzymałość altan ogrodowych, dłuższe użytkowanie

 

 

Uwzględniono

2.

Nawierzchnia boiska do siatkówki

Zmiana nawierzchni
z trawiastej
na sztuczną

 

 

Nawierzchnia trawiasta szybko ulegnie zniszczeniu w trakcie użytkowania.  (większa wytrzymałość nawierzchni sztucznej)

 

 

Uwzględniono

3.

Urządzenia fitness

Ustalić kolejność montowania urządzeń fitness

Montaż urządzeń fitness w odpowiedniej kolejności zapewni możliwość treningu kolejnych partii ciała

 

 

Nie uwzględniono