*_Infrastruktura zrealizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji tętni życiem. _*


 W świetlicach Wiejskich w Widlicach, Szarnosiu oraz Mędrzycych odbyły  się warsztaty florystyczne w ramach spotkania  animacyjno-informacyjnego promującego dobre praktyki
 przedsiębiorczości na wsi zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania  "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".  Wzrost aktywności
 społecznej, zwiększenie poziomu integracji społeczności lokalnej i  animacji społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia
 społecznego to są cele rewitalizacji, które dzięki takim zadaniom są  osiągane.