W dniu 22 września 2015 roku odbył się XVIII Turniej Rycerski w którym
I miejsce zajął 
Krzysztof Cymbał, II miejsce zajął Piotr Różański a
III miejsce - Anatolij Kublicki

W próbie X Pierścieni I miejsce zajął Piotr Różański