Organizacja festynu „Dzień pstrąga” – we wrześniu 2013 roku w Lisnowie odbył się festyn, którego przewodnim tematem był pstrąg. Festyn został przygotowany przez Gminę Świecie nad Osą w partnerstwie z Toruńskim Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego. W ramach „Dnia Pstrąga” zostały przeprowadzone liczne konkursy m.in. wiedzy o obszarze LGR, kulinarny, wędkarski. Uczestnicy festynu mogli skosztować, specjalnie przygotowane na ten dzień, potrawy z pstrąga. Na zakończenie wszyscy bawili się podczas występu zespołu KOMERS.

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 30.142,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.