Budowa oświetlenia zewnętrznego nad jeziorem w miejscowości Lisnowo - w ramach zrealizowanego zadania zostały zamontowane trzy lampy solarno – wiatrakowe, które oświetlają drogę dojazdową oraz miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w miejscowości Lisnowo.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 40.055,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 27.822,11 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.