30 września br. zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo".

            W ramach wykonanych prac przebudowano w technologii nawierzchni bitumicznej 1,545 km drogi nr 041529 C w miejscowości Karolewo.

Całkowita wartość zadania wyniosła 613 529,61 zł.

            Wniosek o przyznanie pomocy na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 04159C w miejscowości Karolewo został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 390 388,00 zł.