Budowa budynku świetlicy z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lisnowo – w ramach zrealizowanego zadania został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym oraz infrastrukturą towarzyszącą polegającą na stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych i częściowym ogrodzeniu terenu wokół obiektu. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 365.946,22 zł, w tym kwota dofinansowania: 224.935,00 zł.Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.