Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Mędrzyce – w ramach zrealizowanego zadania został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym oraz infrastrukturą towarzyszącą polegającą na stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 668.278,15 zł, w tym kwota dofinansowania: 366.820,00 zł.Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 33, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.