Poprawa warunków dostawy wody poprzez budowę sieci wodociągowej Bursztynowo – Rychnowo – w wyniku zrealizowanej operacji wybudowano 3,3 km sieci wodociągowej.

Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 299.944,43 zł, w tym kwota dofinansowania: 178.377,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej