Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą – w wyniku zrealizowanego zadania zostało utworzone miejsce rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą. Teren został utwardzony na pozostałej powierzchni oraz wyposażony w sprzęt gimnastyczno – sprawnościowy (siłownia zewnętrzna) oraz stoliki do gry w szachy. Z utwardzonego terenu zostały wykonane schody terenowe prowadzące do miejsca wypoczynku wyposażonego w ławostoły, grill betonowy oraz miejsce na ognisko. Teren został wyposażony także w ławki i obsadzony zielenią.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 193.857,36 zł, w tym kwota dofinansowania: 116.754,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.