Organizacja cyklu imprez sportowych „Piłkarska Gmina” – w ramach zadania zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą następujące imprezy sportowe:

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej;

- Halowy Turniej Piłki Nożnej "OLDBOY 2012";

- Turniej Piątek Piłkarskich;

- Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych;

- Świętojański Turniej Piłki Nożnej;

- Turniej Piłki Nożnej "OLDBOY 2012";

- Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich;

- Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 31.954,11 zł, w tym kwota dofinansowania: 14.315,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widlice – w ramach zrealizowanego zadania powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej, na którym można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny oraz plac zabaw dla dzieci. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 399.919,79 zł, w tym kwota dofinansowania: 202.364,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą użytkowania w miejscowości Partęczyny – w ramach zrealizowanego zadania wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, dojścia i miejsca postojowe, przystosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych, wyposażenie obiektu.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 429.578,85 zł, w tym kwota dofinansowania: 212.874,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Mędrzyce – w ramach zrealizowanego zadania został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej z własną kotłownią i zapleczem socjalno – kuchennym oraz infrastrukturą towarzyszącą polegającą na stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 668.278,15 zł, w tym kwota dofinansowania: 366.820,00 zł.Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 33, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 107 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bursztynowo, Kitnówko, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Szarnoś, Świecie nad Osą. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 1.127.807,37 zł, w tym kwota dofinansowania: 678.820,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.