E-usługi – e_Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego – celem projektu było wyposażenie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą oraz innych gmin z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w tablice multimedialne.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. udział własny w projekcie wynosił 13.969,91 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.