Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania przebudowano 1,68 km drogi o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 787.280,80 zł, w tym kwota dofinansowania: 393.640,40 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.