Od 23 lipca 2016 roku obowiązuje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016 roku.


deklaracja (2269kB) pdf


URZĄD GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW .

 

Jednocześnie informujemy, iż zbieranie odpadów niezgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Świecie nad Osą  skutkuje naliczaniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

Informuję, że w dniu 28 września 2016 roku od godz. 7:00 na terenie sołectw Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Szarnoś, Kitnówko, Nowy Młyn, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Świecie nad Osą, Widlice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon.         

         Sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe nie mogą być zdekompletowane, opony tylko od samochodów osobowych pozbawione zanieczyszczeń.
 

         Odpady będą odebrane nieodpłatnie przez Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie.
Obowiązkiem właściciela jest wystawienie odpadów do najbliższej drogi publicznej, asfaltowej do godziny 7:00 rano.
INFORMACJA: 52 332 65 34, 504-937-665  (Wiązar)