Wkrótce rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni części drogi gminnej

nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty w km od 0+000 do km 1+935.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 1 034 873,43 zł w tym uzyskane dofinansowanie 

  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  524 936,00 zł.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont nawierzchni w postaci nakładki bitumicznej

o gr. 4 cm na długości 1935,00 mb oraz poboczy, które zostaną wykonane z kruszywa 0/31,5 mm

o szerokości 75 cm z każdej strony.

Wykonawcą zadania jest Firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie.

 

Podkategorie