Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są obecnie opracowywane
dla kolejnych obszarów naszej Gminy.

         Chcemy, ażeby mieszkańcy Gminy Świecie nad Osą mieli swój udział w kształtowaniu przestrzeni i włączyli się w proces opracowania planów miejscowych. Dzięki odpowiednim zapisom w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego możemy zadbać o właściwy rozwój przestrzenny Naszych miejscowości. Możemy też ustalić, gdzie będą budynki mieszkalne, a gdzie usługowe, o jakiej wysokości budynki będą mogły powstać, którędy zostanie poprowadzona infrastruktura, a także zadbać o lokalne parki, skwery i zabytki.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa punkty konsultacyjne
oraz dwa spotkania otwarte, w których przy kawie i ciastku uzyskacie Państwo informacje na temat opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będziecie mieli możliwość składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla dzieci przygotowaliśmy kącik do rysowania.

Punkty konsultacyjne będą prowadzone przy świetlicach wiejskich
w miejscowościach:

Rychnowo: 18 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Partęczyny: 18 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Lisnówko: 19 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Lisnowo: 19 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Bursztynowo: 20 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

         Spotkania otwarte:

Świetlica wiejska w Bursztynowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 12.00 – 15.00

Świetlica wiejska w Lisnowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 16.00 – 19.00

 

 

 

Dnia 9.12.2017 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 34 w Świeciu nad Osą. Serdecznie zapraszamy!

Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty.

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłacaniem składek, mogą skorzystać z ulgi.
Ulga polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne ZUS zawiesi. Ważne aby przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, spłacili zaległości lub zawarli z ZUS układ ratalny do końca roku. Jeśli tego nie zrobią, to w 2018 r. mogą wypaść z ubezpieczenia chorobowego.

Opłacanie składek będzie prostsze i wygodniejsze

Od stycznia 2018 r. zmienią się zasady opłacania składek i każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki tylko jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Jeśli przedsiębiorca posiada zadłużenie w ZUS, to bieżące wpłaty w pierwszej kolejności będą pokrywać istniejący dług, a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać, że od grudnia zostaną wyłączeni
z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tylko opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w pełnej kwocie jest warunkiem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ma to wpływ na korzystanie ze świadczeń krótkoterminowych m.in. wypłatę zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.

Podpisz ugodę z ZUS do końca roku


Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie w ZUS, mogą liczyć na pomoc doradcy ds. ulg
i umorzeń. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zadłużenia, które dostosowane będą do indywidualnej sytuacji. Pomoże on również w przygotowaniu
i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty.  Podpisanie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r. oraz regulowanie należności gwarantuje, że wpłaty przekazywane po 1 stycznia 2018 r. będą rozliczane na składki bieżące i na raty, co umożliwi pozostanie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego