Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko Orlik 2012 – Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w miejscowości Lisnowo. W ramach zrealizowanego zadania powstał kompleks sportowy Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie. W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną (nawierzchnia ze sztucznej trawy) oraz plac zabaw dla dzieci.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 1.034.417,28 zł, w tym kwota dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego: 333.000,00 zł, Budżet Państwa: 482.000,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.