Wszystkim strażakom z jednostek OSP  i Komendantowi Gminnemu OSP w Świeciu nad Osą składam serdeczne wyrazy wdzięczności za sprawne i skoordynowane działania w zakresie  usuwania i łagodzenia skutków porywistych wiatrów. Ratowanie  i zabezpieczenie  mienia  oraz zdrowia mieszkańców gminy  nie byłoby możliwe  bez Waszego  poświęcenia  i zaangażowania.

 

 

                                                      Z wyrazami szacunku

                                                            Wójt Gminy

                                                        Ireneusz Stefan Maj