Miło jest nam poinformować, że Gmina Świecie nad Osą zajęła III miejsce w Plebiscycie Gazeta Pomorska"Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017" w kategorii "Małe, średnie miasta i gminy - najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego". Cieszymy się, że spośród 144 gmin w województwie kujawsko - pomorskim doceniona została Nasza Gmina.
Podczas uroczystej gali w Operze Nova w Bydgoszczy, nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego odebrał Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Stefan Maj.
Fotorelację z uroczystości można obejrzeć pod adresem: http://www.pomorska.pl/zlota-setka/zlota-setka-2017-zdjecia/g/zdjecia-z-gali-zlotej-setki-pomorza-i-kujaw-2017-zobacz-koniecznie,13195869,29147959/
Zdjęcia: Gazeta Pomorska, Własne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Bliższe informacje na stronie www.krus.gov.pl Zadania/ Świadczenia/ Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" działająca na terenie naszej gminy organizuje szkolenia dla osób, które są zainteresowane założeniem własnej działalności i poznaniem zasad jej prowadzenia.

Zapisz się na szkolenie ABC małej firmy i zdobądź wiedzę.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej www.lgdvistula.org w zakładce Aktualności  lub po kliknięciu _tutaj:_

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/292-abc-malej-firmy-szkolenie-z-zakresu-prowadzenia-wlasnej-dzialalanosci-gospodarczej

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI i dowiedz się czy możesz wziąć udział w tym szkoleniu - pobierz ZASADY

ZAPISZ SIĘ - pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub zadzwoń do Biura LGD i zapisz się telefonicznie