Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal nr 9 położony w budynku nr 24 w Szarnosiu