Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat