Wójt Gminy Świecie nad Osą podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat