W 2017 roku Gmina Świecie nad Osą zrealizowała zadanie pn. Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041552C w miejscowości Białobłoty, Gmina Świecie nad Osą

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 0,500 km zostało ujęte w planie rzeczowo – finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2017 rok.

Całkowita wartość zadania wyniosła 297 653,36 zł.

Gmina Świecie nad Osa otrzymała na ten cel dotację w wysokości 86 500,00 zł.