Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą informuje, iż z powodu długotrwałych wysokich temperatur powietrza mogą wystąpić czasowe, krótkotrwałe spadki ciśnienia wody lub nawet braki wody w sieci wodociągowej.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu gminnego, a zwłaszcza o niepodlewanie ogródków i trawników w okresie długotrwałych upałów oraz informowanie Zakładu lub Sołtysa o zauważonym niekontrolowanym poborze wody z hydrantów, wyciekach z sieci lub innych nieprawidłowościach.