Raport z konsultacji społecznych 
w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno - sportowe” 
przeprowadzonych w dniu 30 października 2018 r.
 
 

Załączniki

  Scan.pdf 659,54 KB (pdf)                              pobierz