Szanowni Grantobiorcy,

przypominamy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach  z zasad przyznawania wsparcia, przygotowanie wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów grantów w ramach konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 11 zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH/SZKOLENIACH BĘDZIE PUNKTOWANY NA ETAPIE OCENY WNIOSKU Z LOKALNYMI KRYTERIAMI OCENY I WYBORU PROJEKTU.

TERMIN SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH I SZKOLEŃ:

spotkanie informacyjne z zakresu typu projektów 1e - 18.03.2019 r. w godz. od 10.00 do 14.00,

spotkanie informacyjne z zakresy typu projektu 2b i 2 c - 26.03.2019  r. w godz. od 13.00 do 17.00,

szkolenie z zakresu typu projektów 1e - 27.03.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30,

szkolenia z zakresu typu projektów 2b i 2c - 29.03.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30,