Ogłoszenie konsultacji projektu w sprawie przyjecia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, októrych mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022

  Ogłoszenie konsultacje.pdf 138,56 KB (pdf)   pobierz
  Roczny program wsp�...ządowymi.pdf 803,11 KB (pdf)   pobierz