Ruszyły prace związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo w km od 0+000 do 0+985.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości *371 823,00 zł.*

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.