OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego
w budynku nr 24 w Szarnosiu, stanowiącego własność Gminy
Świecie nad Osą    

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
 przenaczonej pod teren zabudowy usługowej oznaczone działkami nr 41/2 i 42/2 położonych w
miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, powiat
grudziądzki   

 

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.

 

Załączniki

 Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                    56 szt.

Liczba zawartych umów                                                              51 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                    33 szt.

Kwota wypłaconych dotacji                                                 449 654,89 zł