Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce.
Wartość zadania wynosi 349.500,00 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 331.990,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcą zadania jest INSTAL Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.
Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.
Planowany termin zakończenia 15 wrzesień 2022 roku.
 
Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.
Wartość zadania wynosi 848.700,00 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 763.745,13 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcą zadania jest firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.
Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.
Planowany termin zakończenia 15 wrzesień 2022 roku.
 
BĘDZIE PSZOK NA TERENIE GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Trwają prace przygotowawcze związane z budową kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
W ramach projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świeciu nad Osą do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady.
Planowany termin zakończenia projektu wrzesień 2022 r.